10 van 4673 resultaten weergegeven

Bezwaar tegen waardering functie van directeur B met schaal D12 ongegrond.

Datum: 23 juli 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 109685

Klacht over schooladvies en niet laten doubleren van leerling ongegrond.

Datum: 22 juli 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021004423

Klacht over pestgedrag door leidinggevende en medewerker HRM ongegrond. De door de werknemer beschreven voorvallen worden niet als pestgedrag gekwalificeerd.

Datum: 21 juli 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021002278

Geschil over toelating leerling. Verzoek gegrond. De school heeft de ondersteuningsbehoefte van de leerling onvoldoende onderzocht om tot het besluit te komen de leerling niet tot de school toe te laten.

Datum: 20 juli 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021004984

Klacht over hoogte schooladvies ongegrond. De school heeft een passend advies gegeven.

Datum: 20 juli 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021010264

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school mocht de leerling verwijderen vanwege het niet meer kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte.

Datum: 19 juli 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021007955

Klacht over informatieverstrekking aan een gescheiden ouder ongegrond. De school mocht de informatie vanwege de leeftijd van de leerling niet verstrekken.

Datum: 19 juli 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021000397

Klacht over onder meer het niet bieden van passend onderwijs aan de leerling, het zonder toestemming contact opnemen met zorgverleners, niet transparant zijn over het opp en het opleggen van beperkingen in communicatie ongegrond.

Datum: 16 juli 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021000496

Geschil over voorgenomen verwijdering. Verzoek gegrond. De school heeft de ondersteuningsbehoefte van de leerling onvoldoende in kaart gebracht.

Datum: 16 juli 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021007690

Klacht over hoogte schooladvies ongegrond. De school heeft een passend advies gegeven.

Datum: 16 juli 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 2021009736