10 van 4786 resultaten weergegeven

Verzoek voorlopige voorziening tot opheffing van de schorsing afgewezen. De schorsing eindigt op korte termijn en een nieuwe schorsing is opgelegd.

Datum: 04 januari 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2022020527

Cao primair onderwijs 2022

Datum: 01 januari 2022

Klacht over begeleiding mbo-student bij vinden stage ongegrond. De school heeft voldoende ondersteuning geboden.

Datum: 24 december 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021006898

Instemmingsgeschil. De Commissie geeft toestemming om het bestuursformatieplan vast te stellen, omdat de feiten en argumenten die de PGMR heeft aangedragen onvoldoende dragend zijn om het bestuursformatieplan af te wijzen.

Datum: 24 december 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 2021016996

Klacht over inschrijving leerling zonder toestemming vader en opstellen veiligheidsprotocol. De school had gelet op de kennelijke signalen onderzoek moeten doen of de vader ook toestemming gaf voor de inschrijving van de leerling.

Datum: 24 december 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021010561

Onderzoek naar toekomst geschillenbeslechting: met bestaande bouwstenen naar eenvoud.

Datum: 23 december 2021
Type: Expertisecentrum
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Adviesgeschil over ontslag schoolleiding. Het bevoegd gezag heeft de MR ten onrechte niet in de gelegenheid gesteld advies te geven. Het besluit kan wel in stand blijven.

Datum: 23 december 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 2021018151

Beroep tegen schorsingen als ordemaatregel ongegrond omdat daar voldoende reden voor was.

Datum: 22 december 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2021012607

Klacht gedeeltelijk niet-ontvankelijk. Klacht over decaan ongegrond. Het is niet vast komen te staan dat de inbreng van de decaan ertoe leidde dat het vavo de leerling niet toeliet.

Datum: 22 december 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109679

Klacht over afnemen op corona zelftest op school gegrond. De school had eerder de ouders over het afnemen van de zelftest moeten informeren en daarbij nadrukkelijker moeten aangeven dat het afnemen van de zelftest vrijwillig was.

Datum: 22 december 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021013004