10 van 4786 resultaten weergegeven

Klacht over het volgen van de richtlijnen en maatregelen van de GGD en de richtlijnen van het RIVM kennelijk ongegrond. De Commissie doet geen uitspraak over de rechtvaardigheid van het coronabeleid van de overheid.

Datum: 21 december 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021017920

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs (tlv-vso) voor de duur van drie jaar. De tlv kan in stand blijven.

Datum: 20 december 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 2021017096

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. De school heeft onvoldoende de regie genomen bij het onderzoeken van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en het vinden van een passende onderwijssetting.

Datum: 17 december 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021015974

Klacht over het ongedaan maken van het ontwikkelingsperspectief kennelijk niet-ontvankelijk, omdat deze te laat is ingediend. Klacht over bejegening door mentor en optreden door school tegen de leerling ongegrond.

Datum: 17 december 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021009934

Klacht van werknemer over rol Raad van Toezicht bij sollicitatieprocedure en besluit tot vrijstelling van werkzaamheden is niet-ontvankelijk. De Commissie behandelt geen klachten die primair betrekking hebben op de rechtspositie.

Datum: 17 december 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021019537

Geschil over vast- en bijstelling ontwikkelingsperspectief (opp). Verzoek kennelijk niet-ontvankelijk. Het bezwaar tegen het verzoek deels gegrond, omdat geen sprake van kennelijkheid is.

Datum: 17 december 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021014422

Klacht over onveilig schoolklimaat en aanpak veiligheidsmelding ongegrond. Beleidsmatig en feitelijk is sprake van een veilige school. Het incident is voldoende adequaat aangepakt.

Datum: 16 december 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021011551

Bezwaar tegen de indeling Algemeen Ondersteunend Medewerker B (schaal 4) ongegrond. De werkzaamheden sluiten voldoende aan op de uitgereikte, generieke functiebeschrijving.

Datum: 15 december 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 2021014357

Klacht over mondkapjesplicht op school kennelijk ongegrond. School en schoolbestuur geven uitvoering aan coronamaatregelen en beleid van het kabinet. De Commissie doet geen uitspraak over de rechtvaardigheid van het coronabeleid van de overheid.

Datum: 15 december 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021019834

Voorzitter Geschillencommissie passend onderwijs (GPO): GPO is niet bevoegd om geschillen te behandelen van particuliere scholen

Datum: 13 december 2021
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)