10 van 4670 resultaten weergegeven

Bezwaar tegen toekenning functie directeur D12 ongegrond. (zie 109649/109654)

Datum: 17 mei 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 109629

Bezwaar tegen toekenning functie directeur D12 ongegrond. (zie 109629/109654)

Datum: 17 mei 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 109649

Klacht over toekennen van het cijfer 1 voor een toets ongegrond. De school heeft op goede gronden het besluit kunnen nemen.

Datum: 17 mei 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109688

Geschil over toelating. Verzoek niet-ontvankelijk. Geen belang bij de inhoudelijke behandeling van het geschil.

Datum: 17 mei 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021002047

Bezwaar tegen toekenning functie directeur D12 niet-ontvankelijk. (zie 109629/109649)

Datum: 14 mei 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 109654

Geschillencommissie passend onderwijs (GPO): toevoeging evaluatie leerkracht aan opp is geen bijstelling opp waarvoor toegang tot GPO openstaat

Datum: 12 mei 2021
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Geschil over verwijdering. Verzoek niet-ontvankelijk. Het verzoek is niet binnen zes weken na het besluit ingediend.

Datum: 12 mei 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021003895

Geschil over toelating leerling. Verzoek niet-ontvankelijk. De leerling is toegelaten tot de school.

Datum: 12 mei 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021002344

Klacht over het niet meewerken aan het vinden van een school voor vo ongegrond. Alleen in bijzondere gevallen kan er reden bestaan om van de basisschool een proactieve houding te verwachten in het proces van het vinden van een school voor vo.

Datum: 11 mei 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109657

Secretaris in de schijnwerpers: Martin Ettema

Datum: 10 mei 2021
Type: Actueel
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie van beroep hbo, Commissie van beroep mbo, Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)