10 van 4673 resultaten weergegeven

Klacht over afnemen op corona zelftest op school gegrond. De school had eerder de ouders over het afnemen van de zelftest moeten informeren en daarbij nadrukkelijker moeten aangeven dat het afnemen van de zelftest vrijwillig was.

Datum: 22 december 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021013004

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs (tlv-vso) voor de duur van drie jaar. De tlv kan in stand blijven.

Datum: 20 december 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 2021017096

Onderwijsgeschillen en het coronavirus

Datum: 19 december 2021
Type: Actueel
Door: Bezwarencommissie CAO-VO, Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie van beroep hbo, Commissie van beroep mbo, Commissie voor Geschillen CAO-MBO, Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO, Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO, Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. De school heeft onvoldoende de regie genomen bij het onderzoeken van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en het vinden van een passende onderwijssetting.

Datum: 17 december 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021015974

Klacht over het ongedaan maken van het ontwikkelingsperspectief kennelijk niet-ontvankelijk, omdat deze te laat is ingediend. Klacht over bejegening door mentor en optreden door school tegen de leerling ongegrond.

Datum: 17 december 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021009934

Klacht over onveilig schoolklimaat en aanpak veiligheidsmelding ongegrond. Beleidsmatig en feitelijk is sprake van een veilige school. Het incident is voldoende adequaat aangepakt.

Datum: 16 december 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021011551

Bezwaar tegen de indeling Algemeen Ondersteunend Medewerker B (schaal 4) is ongegrond. De werkzaamheden sluiten voldoende aan op de uitgereikte, generieke functiebeschrijving.

Datum: 15 december 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 2021014357

Klacht over mondkapjesplicht op school kennelijk ongegrond. School en schoolbestuur geven uitvoering aan coronamaatregelen en beleid van het kabinet. De Commissie doet geen uitspraak over de rechtvaardigheid van het coronabeleid van de overheid.

Datum: 15 december 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021019834

Voorzitter Geschillencommissie passend onderwijs (GPO): GPO is niet bevoegd om geschillen te behandelen van particuliere scholen

Datum: 13 december 2021
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Bezwaar tegen een vermeende overplaatsing niet-ontvankelijk omdat sprake is van verplaatsing binnen dezelfde instelling.

Datum: 10 december 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Bezwarencommissie OMO
Publicatienummer: 2021014687