10 van 4764 resultaten weergegeven

Klacht over het niet plaatsen van een leerling in de plusklas van de school ongegrond. De school had goede redenen om de leerling verrijking aan te bieden in de reguliere klas.

Datum: 09 mei 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022005215

Geschil over voorgenomen verwijdering. Verzoek ongegrond. De leerling is aangewezen op een andere onderwijssetting (dagbesteding) en een ander type begeleiding dan de school kan bieden.

Datum: 09 mei 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022024982

Geschil over instemmingsrecht universiteitsraad (UR) over wijziging taakbelastingsbeleid. Het instellingsbestuur dient de wijziging aan de UR ter instemming voor te leggen.

Datum: 09 mei 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Wetenschappelijk onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs
Publicatienummer: 2022018613

Artikelen Hilde Mertens in MR magazine

Datum: 08 mei 2022
Door: Hilde Mertens

In memoriam – Dick Mentink

Datum: 02 mei 2022
Type: Expertisecentrum
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Geschil over toepassing van artikel 4 a Ziekte‐ en Arbeidsongeschiktheidsregeling (ZAR), bijlage F cao mbo.

Datum: 28 april 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 2022020593

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. Het belang van een eindexamenleerling weegt in dit geval zwaarder dan dat van de school.

Datum: 28 april 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022024620

Bezwaar tegen indeling in functie Staffunctionaris beleid en advies B ongegrond. De werkzaamheden sluiten aan bij de functiebeschrijving.

Datum: 28 april 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 2022020560

Voorlopige voorziening bij Commissie van beroep bij schorsing of overplaatsing van werknemer

Datum: 26 april 2022
Type: Actueel
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie van beroep hbo, Commissie van beroep mbo

Onderwijsgeschillen presenteert jaarbeeld 2021

Datum: 26 april 2022
Type: Actueel
Door: Bezwarencommissie CAO-VO, Bezwarencommissie OMO, Commissie melden van een misstand en inbreuk op het Unierecht, Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie van beroep hbo, Commissie van beroep mbo, Commissie voor Geschillen CAO-MBO, Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Governancecommissie VO, Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO, Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO, Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs, Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders MBO, Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Sectorale ontslagcommissie hbo