10 van 4670 resultaten weergegeven

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school heeft in redelijkheid tot haar besluit kunnen komen.

Datum: 10 mei 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021002773

Geschil over feitelijke verwijdering. Verzoek ongegrond. De school heeft zich voldoende ingespannen om passend onderwijs aan de leerling te bieden.

Datum: 10 mei 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021000331

Toestemming voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen niet verleend. De werkgever heeft onvoldoende herplaatsingsinspanningen verricht.

Datum: 07 mei 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Sectorale ontslagcommissie hbo
Publicatienummer: 2021001519

Zakboek medezeggenschap WMS

Datum: 06 mei 2021
Door: Expertisecentrum

Klacht over toekennen van het cijfer 1 voor een pta toets. Het toekennen van het cijfer 1 is een ingrijpend besluit en moet daarom deugdelijk en gemotiveerd worden onderbouwd.

Datum: 03 mei 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021004885

Geschil over het ontwikkelingsperspectief (opp). Verzoek niet-ontvankelijk. Er is geen sprake van een bijgesteld opp.

Datum: 30 april 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021002179

Klacht over sluiting cluster 2 school vanwege lockdown gedeeltelijk gegrond. De school heeft in redelijkheid tot sluiting van de school kunnen besluiten, maar het schoolbestuur had over het beleid moeten communiceren.

Datum: 28 april 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109699

Onderwijsgeschillen innoveert met nieuw zaaksysteem

Datum: 22 april 2021
Type: Actueel
Door: Bezwarencommissie CAO-VO, Bezwarencommissie OMO, Commissie melden van een misstand vo, Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie van beroep hbo, Commissie van beroep mbo, Commissie van Beroep Schoolleidersregister PO, Commissie voor Geschillen CAO Bestuurders PO, Commissie voor Geschillen CAO Bestuurders VO, Commissie voor Geschillen CAO-MBO, Commissie voor Geschillen DGO, Geschillencommissie oogo-jeugdplan, Geschillencommissie oogo-ondersteuningsplan, Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Governancecommissie VO, Landelijke Arbitragecommissie Samenwerkingsverbanden passend onderwijs, Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO, Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO, Voormalige Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS), Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs, Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders MBO, Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Sectorale ontslagcommissie hbo

Klacht over informatieverstrekking aan een gescheiden ouder. De school moet in de belangenafweging duidelijk maken waarom het belang van de leerling zich tegen informatieverstrekking verzet.

Datum: 22 april 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109689

Jaarverslag domein Rechtspositie & cao 2020 gepubliceerd

Datum: 21 april 2021
Type: Actueel
Door: Bezwarencommissie OMO, Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie van beroep hbo, Commissie van beroep mbo, Commissie van Beroep Schoolleidersregister PO, Commissie voor Geschillen CAO Bestuurders PO, Commissie voor Geschillen CAO Bestuurders VO, Commissie voor Geschillen CAO-MBO, Commissie voor Geschillen DGO, Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO, Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO, Voormalige Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS), Sectorale ontslagcommissie hbo