10 van 4673 resultaten weergegeven

Bezwaar tegen een vermeende overplaatsing niet-ontvankelijk omdat sprake is van verplaatsing binnen dezelfde instelling.

Datum: 10 december 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Bezwarencommissie OMO
Publicatienummer: 2021014719

Klacht van een groep ouders over onveilig schoolklimaat is gegrond. De keuze om de vierdejaars LiO-stagiair een complexe groep 7 te laten draaien heeft geleid tot onveiligheid voor de leerlingen.

Datum: 09 december 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021011452

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. Er is onvoldoende grond om de leerling te verwijderen.

Datum: 09 december 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021017227

Instemmingsgeschil. Het verzoek van het bevoegd gezag het besluit tot fusie te mogen nemen is niet nodig omdat dat besluit al rechtsgeldig is. Invoeren Montessori-onderwijs is geen wijziging grondslag van de school.

Datum: 09 december 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 2021018415

Geschil over weigering toelating. Verzoek gegrond. De school heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen.

Datum: 07 december 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021017458

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel gegrond. De werkgever heeft met terugwerkende kracht geschorst en de procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst is niet opgestart. (zie ook 2021015941)

Datum: 06 december 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2021015940

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel gegrond. De werkgever heeft met terugwerkende kracht geschorst en de procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst is niet opgestart. (zie ook 2012015940)

Datum: 06 december 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2021015941

Bezwaar tegen indeling in de generieke functie Onderwijsassistent (schaal 5) ongegrond omdat de opgedragen werkzaamheden niet veranderen.

Datum: 03 december 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 2021014257

Beroep tegen schorsing als ordemaatregel ongegrond omdat daarvoor voldoende reden was.

Datum: 03 december 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2021015511

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. Het schoolbestuur heeft in redelijkheid kunnen besluiten om de leerling te verwijderen, omdat de school niet langer in de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voorzien.

Datum: 03 december 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021015181