10 van 4764 resultaten weergegeven

Verzoek voorlopige voorziening tot opheffing van de schorsing en wedertewerkstelling afgewezen. De Voorzitter ziet daartoe geen aanleiding.

Datum: 26 april 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2022027589

Klacht over onvoldoende toezicht, plein- en toegangsverbod en melding Veilig Thuis gegrond. De school had het plein- en toegangsverbod beter moeten onderbouwen.

Datum: 26 april 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022020296

Klacht over informatieverstrekking aan de Raad voor de Kinderbescherming. De school had duidelijker moeten vermelden dat geen sprake was van zorgen omtrent de leerling, maar dat het ging om aandachtspunten.

Datum: 25 april 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022015313

Geschil over verwijdering. De school mocht de leerling niet verwijderen, omdat de toedracht van het incident en het aandeel van de leerling bij het incident niet zijn onderzocht en daarom ook niet vast zijn komen te staan.

Datum: 22 april 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022024091

Onderwijsgeschillen zoekt een professor!

Datum: 21 april 2022
Type: Expertisecentrum

Klacht over misbruik maken van positie door docent ongegrond.

Datum: 21 april 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022021451

Klachten als radar voor kansen

Datum: 20 april 2022
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. Er is onvoldoende grond om de leerling te verwijderen.

Datum: 20 april 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022020693

Advies- en instemmingsgeschil. De contractuele verplichting tot teruggave van het schoolgebouw is geen besluit over beëindiging van een duurzame samenwerking met een andere instelling.

Datum: 20 april 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 2022025543

Geschil over toepassing cao mbo. Werkgever past de cao mbo niet goed toe door werknemer na een gedwongen herplaatsing geen toelage toe te kennen.

Datum: 15 april 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 2022017722