10 van 4673 resultaten weergegeven

Leerling (groep 6) van een reguliere basisschool krijgt vanaf de start op die school (individuele) begeleiding vanwege zijn gedrag. Het swv kent een tlv-so toe, omdat school niet meer tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 03 december 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 2021017326

Klacht over verstrekken van informatie aan gescheiden ouder is gegrond. De school had naast de rapporten van de zoon, ook de rapporten van de dochter moeten verstrekken.

Datum: 01 december 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021009340

Klacht over partijdige opstelling van school ongegrond. Klacht over bejegening leerling deels gegrond, de school heeft dit onvoldoende weersproken.

Datum: 01 december 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109567

Cao mbo 2021-2022

Datum: 01 december 2021

Klacht over handelen van en bejegening door de groepsleerkracht en een vermeende melding of informatieverstrekking aan Veilig Thuis. De groepsleerkracht heeft ten dele klachtwaardig gehandeld.

Datum: 30 november 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021015643

Geschil over verwijdering. De Commissie is kennelijk onbevoegd het verzoek in behandeling te nemen omdat het gaat over een particuliere school.

Datum: 30 november 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021018416

Klacht over onveilige onderwijsomgeving en onvoldoende ondersteuning ongegrond.

Datum: 26 november 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021003664

Klacht over personeelswisselingen op school en het delen van informatie met een derde. De school heeft tijdig een vertrekkend personeelslid vervangen.

Datum: 26 november 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
Publicatienummer: 2021014191

Toestemming voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen verleend. De werkgever heeft voldoende aangetoond dat er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn.

Datum: 25 november 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Sectorale ontslagcommissie hbo
Publicatienummer: 2021016205

Beroep tegen vrijstelling van werkzaamheden gegrond. Er is sprake van schorsing waarbij de vereiste formaliteiten niet in acht zijn genomen.

Datum: 25 november 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2021017590