10 van 4563 resultaten weergegeven

Verzoek voorlopige voorziening tot schorsing overplaatsing toegewezen. Er is onvoldoende grond voor overplaatsing.

Datum: 18 juni 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2021007954

Stage bij Onderwijsgeschillen: ‘Verder kijken dan de PowerPoint van de docent’

Datum: 17 juni 2021
Type: Actueel
Door: Commissie van beroep hbo, Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring voorgezet speciaal onderwijs (tlv-vso). De tlv-vso kan niet in stand blijven, omdat onvoldoende duidelijk is dat vso passend is.

Datum: 15 juni 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 2021006667

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school heeft in redelijkheid tot verwijdering kunnen besluiten.

Datum: 15 juni 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021003433

Geschil over voorgenomen verwijdering. Verzoek ongegrond. De school kan niet voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 15 juni 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021004951

Beroep tegen berisping ongegrond. Het niet in overleg treden met de werkgever na melding lichte coronaklachten levert plichtsverzuim op.

Datum: 14 juni 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 2021003202

Klacht over pesten, het niet langer mogen deelnemen aan een interne plusklas, de wijze van dossieropbouw en de wijze van klachtafhandeling ongegrond.

Datum: 14 juni 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021002509

Klacht over niet adequaat optreden tegen pesten ongegrond.

Datum: 14 juni 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109166

Ondernemingskamer bevestigt uitspraak geschillencommissie WMS in instemmingsgeschil en nalevingsgeschillen over besteding overschotten van functiemixgelden

Datum: 8 juni 2021
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Beroep tegen berisping gegrond omdat geen sprake is van plichtsverzuim.

Datum: 8 juni 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109684