10 van 4673 resultaten weergegeven

Wendbare medezeggenschap in de praktijk op het online WMS congres!

Datum: 24 november 2021
Type: Actueel

Klacht over begeleiding en verzuimmelding bij leerplichtambtenaar. Een school mag verzuim melden bij de leerplichtambtenaar als de leerling te vaak afwezig is zonder gegronde reden.

Datum: 23 november 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021004522

Klacht over onveilig schoolklimaat is ongegrond. Er is geen sprake van een structureel onveilige situatie. De school heeft adequaat gehandeld.

Datum: 23 november 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021005611

Klacht over handelwijze directeur kennelijk niet-ontvankelijk. De klacht is te laat ingediend.

Datum: 23 november 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021016039

Klacht over afhandeling incident ongegrond. De school heeft zorgvuldig en adequaat gehandeld.

Datum: 22 november 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021010825

Geschil over voorgenomen verwijdering. Verzoek gegrond. De school heeft zich onvoldoende ingespannen om met de moeder in gesprek te gaan over het plan van aanpak in het kader van de Variawet.

Datum: 22 november 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021014356

Klacht over inmenging door school in de thuissituatie en melding bij Veilig Thuis deels gegrond. De school had met ouders in gesprek moeten gaan over de zorgen en het voornemen om een melding te doen.

Datum: 22 november 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021011221

Toestemming voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen verleend. De werkgever heeft voldoende aangetoond dat er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn.

Datum: 19 november 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Sectorale ontslagcommissie hbo
Publicatienummer: 2021016206

Toestemming voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen verleend. De werkgever heeft voldoende aangetoond dat er geen herplaatsingsmogelijkheden voor de werknemer zijn.

Datum: 19 november 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Sectorale ontslagcommissie hbo
Publicatienummer: 2021016204

Geschil over ontwikkelingsperspectief (opp). Verzoek ongegrond. De school heeft zich voldoende ingespannen om met verzoekster op overeenstemming gericht overleg (oogo) te voeren.

Datum: 17 november 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021014059