10 van 4764 resultaten weergegeven

Verzoek voorlopige voorziening tot schorsing van de overplaatsing afgewezen. Er is geen spoedeisend belang.

Datum: 18 maart 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2022025444

Klacht over pesten gegrond. De school heeft onvoldoende oog gehad voor het slachtoffer.

Datum: 18 maart 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022019009

Herman van der Meer, Raad van Toezicht Onderwijsgeschillen, draagt voorzittershamer over

Datum: 17 maart 2022
Type: Actueel
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie van beroep hbo, Commissie van beroep mbo, Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO, Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Klacht over bejegening door de directeur, fysiek ingrijpen door leerkrachten en over een Veilig Thuis-melding ongegrond.

Datum: 17 maart 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022020626

Klacht over fysiek optreden tegen een leerling, schorsing, Veilig Thuis-melding en ontbreken van een ontwikkelingsperspectief deels gegrond. De school had gezien de eigen leerlijn en de thuisproblematiek van de leerling een opp moeten opstellen.

Datum: 14 maart 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022020032

Geschil over weigering toelating tot praktijkonderwijs. Verzoek gegrond. De school had een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) bij het samenwerkingsverband moeten aanvragen.

Datum: 14 maart 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022021979

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs (tlv-vso). De tlv kan niet in stand blijven, omdat deskundigenverklaringen niet voldoen, goede motivering ontbreekt en onduidelijk is of de leerling op het vso is aangewezen.

Datum: 11 maart 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 2022021550

Klacht over pesten ongegrond. Het staat niet vast dat sprake was van structureel pestgedrag en de school heeft adequaat gehandeld naar aanleiding van de signalen.

Datum: 10 maart 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022018118

Klacht over een afgewezen verzoek tot overplaatsing naar een andere klas. De school mocht overplaatsing weigeren.

Datum: 08 maart 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022016469

'Als partijen elkaar begrijpen, dan ga je blij weg', een gesprek met mr. Corry Kemp-Randewijk

Datum: 07 maart 2022
Type: Actueel
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie van beroep hbo, Commissie van beroep mbo, Sectorale ontslagcommissie hbo