10 van 4563 resultaten weergegeven

Geschil over weigering toelating. Verzoek gegrond. De school had meer eigen onderzoek moeten doen om te beoordelen of zij kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 7 juni 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021003565

Klacht over het niet openen van de school na de lockdown gegrond. De redenen om de school nog niet te openen, vallen niet onder de door de minister genoemde uitzonderingen.

Datum: 7 juni 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021000430

Klacht over wisselend rooster en onderwijs op afstand ongegrond. De wijziging van het rooster was zorgvuldig en de school heeft onderwijs op afstand mogen weigeren.

Datum: 7 juni 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109601

Beroep tegen overplaatsing ongegrond. Er is sprake van een formatietekort wegens teruglopend leerlingenaantal waarbij een gedeeltelijke overplaatsing noodzakelijk is voor baanbehoud.

Datum: 7 juni 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2021004093

Klacht over adviseur passend onderwijs ongegrond. De adviseur passend onderwijs heeft correct gehandeld.

Datum: 4 juni 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109690

Artikelen Hilde Mertens in MR magazine

Datum: 2 juni 2021
Door: Hilde Mertens

Jaarbeeld Onderwijsgeschillen 2020

Datum: 1 juni 2021
Door: Onderwijsgeschillen

Onderwijsgeschillen presenteert haar Jaarbeeld 2020

Datum: 1 juni 2021
Type: Actueel

Beschikking Ondernemingskamer inzake instemmingsgeschil en nalevingsgeschillen over besteding overschotten van functiemixgelden

Datum: 1 juni 2021
Type: Uitspraken Ondernemingskamer
Door: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam

Klacht van werknemer kennelijk niet-ontvankelijk. De Commissie behandelt geen klachten over de rechtspositie van een medewerker van de school.

Datum: 1 juni 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021006337