10 van 4563 resultaten weergegeven

Nieuwe commissieleden Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Datum: 1 juni 2021
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Geschil over ontwikkelingsperspectief (opp) en verwijdering leerling van een cluster 2 school. Verzoeken ongegrond. De school kan niet voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 25 mei 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021000760

Geschil over een voorgenomen verwijdering. Verzoek gegrond. De verwijdering van een leerling wegens het gedrag van vader mag pas als er geen redelijke alternatieven meer zijn.

Datum: 24 mei 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021003037

Bezwaar tegen waardering functie adjunct-directeur met schaal A11 gegrond.

Datum: 21 mei 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 109627

Klacht over verstrekken informatie aan nieuwe basisschool. De vorige school van de leerling mag telefonisch informatie delen, maar moet de ouders daar wel over informeren.

Datum: 20 mei 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021000661

Uniforme modelklachtenregeling en voorbeeldtekst klachtenregeling schoolgids gepubliceerd

Datum: 19 mei 2021
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Voorbeeldtekst klachtenregeling voor schoolgids

Datum: 19 mei 2021

Sectorale ontslagcommissie hbo: hogeschool krijgt geen toestemming om arbeidsovereenkomst met werknemer op te zeggen

Datum: 19 mei 2021
Type: Actueel

Uniforme modelklachtenregeling

Datum: 18 mei 2021
Door: Onderwijsgeschillen

Geschil over verwijdering. Verzoek kennelijk niet-ontvankelijk, omdat geen sprake is van verwijdering.

Datum: 18 mei 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021005941