10 van 4673 resultaten weergegeven

Nalevingsverzoeken afgewezen en een nalevingsverzoek niet-ontvankelijk. Correctie van informatie niet nodig voor vervullen taak MR en voor nalevingsverzoek is geen ruimte als specifieke bepaling uit de wet toegepast kan worden.

Datum: 26 oktober 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 2021010726

Klacht over totstandkoming cijfer en behandeling van beroep hierover bij de examencommissie gegrond. De docent had moeten communiceren dat sprake was van een voorlopig cijfer.

Datum: 25 oktober 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021010792

Geschil over ontwikkelingsperspectief (opp). Verzoek gegrond. Het opp is niet in overleg met ouders geëvalueerd en bijgesteld naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 25 oktober 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021011782

Geschil weigering toelating. Verzoek ongegrond. De school heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de school op dit moment geen passende school is voor de leerling.

Datum: 25 oktober 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021012112

Klacht dat roc onvoldoende actie ondernam na ontslag van de student bij zijn leerbedrijf is ongegrond.

Datum: 22 oktober 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021007096

Klacht over grof taalgebruik leerkracht en achterhouden van informatie door schooldirecteur ongegrond.

Datum: 20 oktober 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021006535

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De beslissing is redelijk omdat de school, ondanks de geboden extra ondersteuning, niet aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan voldoen.

Datum: 19 oktober 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021014455

Geschil over voorgenomen verwijdering. Verzoek gegrond. De school heeft de ondersteuningsbehoefte van de leerling onvoldoende in kaart gebracht.

Datum: 18 oktober 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021012376

Geschil over toelating leerling tot cluster 2-onderwijs. Verzoek gegrond. De Commissie van Onderzoek (CvO) had de ondersteuningsbehoefte van de leerling beter moeten onderzoeken.

Datum: 15 oktober 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021013036

Beroep tegen disciplinaire overplaatsing gegrond. De werkgever heeft onvoldoende onderbouwd waarom hij is afgeweken van het advies van de (interne) klachtencommissie om de werknemer geen maatregel op te leggen.

Datum: 15 oktober 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 2021007987