10 van 4764 resultaten weergegeven

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school kon in redelijkheid tot het besluit komen om de leerling te verwijderen vanwege de ernst van de vechtpartij.

Datum: 07 maart 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022018712

Open werving: vacature voorzitter

Datum: 03 maart 2022
Type: Actueel
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie van beroep hbo, Commissie van beroep mbo, Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO, Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Klacht over onprofessioneel handelen leerkracht en over melding bij Veilig Thuis. De leerkracht heeft niet klachtwaardig gehandeld. De school had voor de melding met ouders in gesprek moeten gaan en zich een beter beeld van de situatie moeten vormen.

Datum: 03 maart 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022016303

Bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs (tlv-sbo). De leerling heeft structureel meer begeleiding nodig op verschillende vakgebieden dan binnen het regulier onderwijs kan worden geboden.

Datum: 02 maart 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 2022022870

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Drie routes om een klacht op school op te lossen

Datum: 01 maart 2022
Door: Onderwijsgeschillen

Mediation bij Onderwijsgeschillen. In goed overleg tot een oplossing komen

Datum: 01 maart 2022

Klacht over niet bevorderen en verstrekken van overgangsbewijs van 3 naar 4 havo ongegrond. De school heeft in redelijkheid kunnen besluiten de leerling niet te bevorderen. Een overgangsbewijs kan de school dan niet verstrekken.

Datum: 28 februari 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022016633

Klacht over incident in de klas en houding leerkracht ongegrond. Het is niet gebleken dat de de leerkracht de leerling onheus heeft bejegend en heeft mishandeld door bewust op zijn tenen te gaan staan.

Datum: 28 februari 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022015808

Bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk. Er is geen sprake van een verzoek of besluit tot heroverweging van de functiewaardering.

Datum: 28 februari 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Bezwarencommissie OMO
Publicatienummer: 2022021517

Instemmingsgeschil over vaststelling van het formatieplan. Het verzoek van het bevoegd gezag is niet-ontvankelijk omdat het te laat is ingediend en omdat reeds een rechtsgeldig besluit is genomen.

Datum: 23 februari 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 2022017821