10 van 4764 resultaten weergegeven

Klacht over het bieden van passend onderwijs en het ontwikkelingsperspectief. De klacht over het ontwikkelingsperspectief is gegrond, omdat daarin onnodige medische gegevens en gedateerde informatie is opgenomen.

Datum: 22 februari 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022019273

Geschil over ontwikkelingsperspectief (opp). Verzoek ongegrond. De school heeft voldoende overleg met verzoekster gevoerd en kon in redelijkheid uitgaan van de uitstroombestemming van de leerling zoals neergelegd in het opp.

Datum: 21 februari 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022021385

Klacht over sluiting school. Het bestuur handelde zorgvuldig en mocht de leerling verwijderen. Het bestuur informeerde de moeder hierover naar behoren.

Datum: 18 februari 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022016766

Geschil over weigering toelating. Verzoek ongegrond. De school hoeft de extra ondersteuningsbehoefte van de leerling niet te beoordelen en geen passende school te vinden als een leerling niet voldoet aan de voorwaarden voor toelating.

Datum: 18 februari 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022021055

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. Ondanks de turbulente en korte periode die de leerling op school heeft doorgebracht, heeft de school in voldoende mate aangetoond dat de leerling niet op school kan blijven.

Datum: 11 februari 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022020362

Klacht over het niet beantwoorden van vragen over contact met Veilig Thuis. De directeur hoefde de vragen niet te beantwoorden.

Datum: 09 februari 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022003598

Bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so). De leerling heeft intensievere begeleiding op het gebied van gedrag en leren nodig dan binnen het regulier onderwijs kan worden geboden.

Datum: 09 februari 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 2022019405

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. De leerling kan pas definitief worden verwijderd nadat een passende school is gevonden.

Datum: 09 februari 2022
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022019966

Klacht over informatieverstrekking aan gezinsvoogd en bejegening door directeur. De school mocht informatie verstrekken en de informatie was niet onjuist.

Datum: 07 februari 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022010529

Verzoek voorlopige voorziening tot opheffing van de schorsing en wedertewerkstelling afgewezen. De Voorzitter ziet daartoe onvoldoende aanleiding.

Datum: 07 februari 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2022022672