10 van 4673 resultaten weergegeven

Klacht over niet bevorderen ongegrond. Het besluit is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen.

Datum: 14 oktober 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021014587

Geschil over het ontwikkelingsperspectief (opp) en voorgenomen verwijdering. Verzoek niet-ontvankelijk. Er is onvoldoende belang voor inhoudelijke behandeling.

Datum: 14 oktober 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021012805

Geschil over voorgenomen verwijdering en ontwikkelingsperspectief (opp). Verzoeken ongegrond. De school kan de intensieve begeleiding aan de leerling niet langer bieden. Het opp is in overleg opgesteld en gebruikt voor ondersteuning van de leerling.

Datum: 14 oktober 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021011419

Toename aantal bezwaren tegen herwaardering functies in het primair onderwijs

Datum: 13 oktober 2021
Type: Actueel
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO

Klacht over de Veilig Thuismelding deels gegrond. Klachten over plaatsing op observatiegroep, ingezette hulp, advies sbo en de manier waarop moeder en haar dochter zijn behandeld door school ongegrond.

Datum: 07 oktober 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021002311

Klacht over onvoldoende begeleiding na profielwisseling en ongeldig verklaren online afgenomen toets. Wanneer een toets ongeldig wordt verklaard moet de beslissing deugdelijk worden gemotiveerd.

Datum: 06 oktober 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109563

Klacht over terugkeer leerkracht, die een relatie met de moeder van beide leerlingen heeft, ongegrond. De terugkeer van de leerkracht is van voldoende waarborgen voorzien.

Datum: 06 oktober 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021008614

Bezwaar tegen indeling als Onderwijsassistent B (schaal 5) is gegrond. De werkzaamheden rechtvaardigen een indeling in een functie op het niveau van schaal 7.

Datum: 05 oktober 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 2021008416

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs (sbo). Het besluit kan niet in stand blijven, omdat speciaal onderwijs (so) cluster 3 passend voor de leerling is.

Datum: 04 oktober 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 2021012541

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs (tlv-vso). De tlv kan in stand blijven, omdat de leerling op dit moment het meest gebaat is bij onderwijs op het vso.

Datum: 01 oktober 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 2021013003