10 van 4595 resultaten weergegeven

Beroep tegen overplaatsing ongegrond. Er is sprake van een formatietekort wegens teruglopend leerlingenaantal waarbij een gedeeltelijke overplaatsing noodzakelijk is voor baanbehoud.

Datum: 07 juni 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2021004093

Klacht over adviseur passend onderwijs ongegrond. De adviseur passend onderwijs heeft correct gehandeld.

Datum: 04 juni 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109690

Artikelen Hilde Mertens in MR magazine

Datum: 02 juni 2021
Door: Hilde Mertens

Jaarbeeld Onderwijsgeschillen 2020

Datum: 01 juni 2021
Door: Onderwijsgeschillen

Onderwijsgeschillen presenteert haar Jaarbeeld 2020

Datum: 01 juni 2021
Type: Actueel

Klacht van werknemer kennelijk niet-ontvankelijk. De Commissie behandelt geen klachten over de rechtspositie van een medewerker van de school.

Datum: 01 juni 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2021006337

Nieuwe commissieleden Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Datum: 01 juni 2021
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Beschikking Ondernemingskamer inzake instemmingsgeschil en nalevingsgeschillen over besteding overschotten van functiemixgelden

Datum: 01 juni 2021
Type: Uitspraken Ondernemingskamer
Door: Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam

Geschil over ontwikkelingsperspectief (opp) en verwijdering leerling van een cluster 2 school. Verzoeken ongegrond. De school kan niet voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 25 mei 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021000760

Geschil over een voorgenomen verwijdering. Verzoek gegrond. De verwijdering van een leerling wegens het gedrag van vader mag pas als er geen redelijke alternatieven meer zijn.

Datum: 24 mei 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2021003037