10 van 4764 resultaten weergegeven

Telefonische bereikbaarheid van 20 tot en met 25 juni

Datum: 20 juni 2022
Type: Actueel

De Klachten- en bezwarencommissie mbo en ho gaat na de zomer van start en zoekt leden!

Datum: 15 juni 2022
Type: Actueel
Door: Commissie van beroep hbo, Commissie van beroep mbo, Commissie voor Geschillen CAO-MBO, Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO, Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO, Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs, Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders MBO

Vacatures bij commissies en bij Onderwijsgeschillen

Datum: 15 juni 2022
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Nieuwsbrief juni 2022 verschenen

Datum: 08 juni 2022
Type: Actueel

Nieuwsbrief Onderwijsgeschillen

Datum: 08 juni 2022
Door: Onderwijsgeschillen
Door: Anoniem

'Met een milde opstelling help je jezelf en de maatschappij een handje'

Datum: 30 mei 2022
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)

Klacht over seksueel getinte uitingen door een docent jegens een leerling is gegrond.

Datum: 24 mei 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022025840

Jaarverslag passend onderwijs 2021: de geschillen, bezwaren en activiteiten over passend onderwijs

Datum: 23 mei 2022
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie oogo-jeugdplan, Geschillencommissie oogo-ondersteuningsplan, Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Arbitragecommissie Samenwerkingsverbanden passend onderwijs, Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)

Jaarverslag Medezeggenschap 2021: aantal geschillen blijft vrijwel gelijk

Datum: 18 mei 2022
Type: Actueel
Door: Bezwarencommissie CAO-VO, Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs, Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders MBO, Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Jaarverslag Klachten 2021: de klachten en andere activiteiten rond een goede klachtbehandeling

Datum: 18 mei 2022
Type: Actueel
Door: Commissie melden van een misstand en inbreuk op het Unierecht, Governancecommissie VO, Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)