10 van 4428 resultaten weergegeven

Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs: ouderraad is geen formele gesprekspartner bij beleidszaken

Datum: 17 februari 2021
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

De Haagse Hogeschool en Onderwijsgeschillen werken samen voor minor Kinderrechten

Datum: 17 februari 2021
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Zaak indienen

Datum: 15 februari 2021

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so). De tlv kan in stand worden gelaten, omdat so passend voor de leerling is.

Datum: 12 februari 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109603

Klacht over het besluit dat de leerling naar een andere school moet en klacht over negatieve informatie over de moeder in e-mails. De school had er goed aan gedaan om duidelijk te maken dat het een zienswijze op de samenwerking met de moeder betrof.

Datum: 10 februari 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109434

Nieuwsbrief Onderwijsgeschillen

Datum: 8 februari 2021
Door: Onderwijsgeschillen
Door: Anoniem

Nieuwsbrief februari 2021 verschenen

Datum: 8 februari 2021
Type: Actueel

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs (tlv-vso). De tlv kan in stand worden gelaten mits voorzien van voldoende deugdelijk onderbouwde deskundigenverklaringen van daartoe bevoegde deskundigen.

Datum: 8 februari 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 109583

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. De school heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij niet langer kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Datum: 8 februari 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109595

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. Er is onvoldoende bewijs dat de leerling een overtreding heeft begaan.

Datum: 5 februari 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109658