10 van 4226 resultaten weergegeven

Nieuwsbrief Onderwijsgeschillen

Datum: 3 juni 2020
Door: Onderwijsgeschillen
Door: Anoniem

Nieuwsbrief juni 2020 verschenen

Datum: 3 juni 2020
Type: Actueel

Update werkwijze Commissies van Onderwijsgeschillen vanaf 1 juni 2020

Datum: 29 mei 2020
Type: Actueel
Door: Bezwarencommissie OMO, Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie van beroep hbo, Commissie van beroep mbo, Commissie voor Geschillen CAO-MBO, Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Arbitragecommissie Samenwerkingsverbanden passend onderwijs, Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO, Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO, Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen (LBS), Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs, Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders MBO, Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Eindrapport 'Evaluatie passend onderwijs'

Datum: 28 mei 2020
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Verzet ongegrond. De Commissie volgt het oordeel van de voorzitter dat het verzoek tot herziening van een uitspraak ongegrond is.

Datum: 18 mei 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 109049

Beroep tegen drie schorsingen werknemer deels (on)gegrond. Twee schorsingen zijn op formele gronden onjuist; een schorsing houdt stand.

Datum: 18 mei 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 109096/109149

Verzoek over voorgenomen verwijdering niet-ontvankelijk. Er is onvoldoende belang bij inhoudelijke beoordeling van het geschil omdat de leerling niet is verwijderd en volgend schooljaar start op het mbo.

Datum: 13 mei 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 109220

Vacature jurist met management & IT skills bij Onderwijsgeschillen

Datum: 12 mei 2020
Type: Actueel

Beroep tegen vermeende schorsing als ordemaatregel niet-ontvankelijk omdat geen sprake is van een schorsing.

Datum: 6 mei 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep hbo
Publicatienummer: 109101

Beroepen tegen schorsing als disciplinaire maatregel en verlenging daarvan gegrond omdat de werkgever de verweerprocedure niet heeft gevolgd.

Datum: 4 mei 2020
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie van beroep mbo
Publicatienummer: 109089/109097