10 van 4563 resultaten weergegeven

Meten met de menselijke maat

Datum: 20 september 2021
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Commissie voor Geschillen CAO-MBO: werkgever past cao juist toe bij herplaatsing wegens disfunctioneren

Datum: 15 september 2021
Type: Actueel
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO

Nieuwsbrief Onderwijsgeschillen

Datum: 6 september 2021
Door: Onderwijsgeschillen
Door: Anoniem

Nieuwsbrief september 2021 verschenen

Datum: 6 september 2021
Type: Actueel

Aanpassingen begrippen ’school’ en ‘bevoegd gezag’ in de Wms. Noodzaak, mogelijkheden en alternatieven

Datum: 3 september 2021

Instemmingsgeschil over functiebeschrijvingen logopedist en orthopedagoog. Het bevoegd gezag krijgt geen toestemming het besluit te nemen, omdat de (P)MR in redelijkheid heeft kunnen komen tot onthouding van de instemming.

Datum: 3 september 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 2021007525

Inschrijving 15e WMS congres nu geopend!

Datum: 2 september 2021
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Publicatie advies: Aanpassing begrippen 'school' en 'bevoegd gezag' in de Wms

Datum: 2 september 2021
Type: Expertisecentrum
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Verzoek voorlopige voorziening tot schorsing van de overplaatsing toegewezen. Er is onvoldoende gebleken dat sprake is van zwaarwichtige omstandigheden.

Datum: 1 september 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2021013762

Klacht over begeleiding ongegrond. De school voor speciaal onderwijs heeft voldoende en adequaat begeleiding geboden.

Datum: 30 augustus 2021
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 109565