10 van 4673 resultaten weergegeven

Beperkte telefonische bereikbaar Onderwijsgeschillen van 31 januari tot en met 4 februari

Datum: 27 januari 2022
Type: Actueel

Het bezwaar tegen de functiebeschrijving Leraarondersteuner OOP schaal 7 gegrond, omdat de werkzaamheden een waardering in schaal 8 rechtvaardigen.

Datum: 19 januari 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO
Publicatienummer: 2022006172

Klacht over onder meer het niet inhalen van een toets. Wanneer een school een leerlingenstatuut heeft, moet deze in overeenstemming zijn met de praktijk op school.

Datum: 14 januari 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022017293

Klacht over informatie aan gescheiden ouder ongegrond, omdat de school correct heeft gecommuniceerd over een incident.

Datum: 14 januari 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022016435

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. Vanwege het gedrag van de leerling, dat ernstig en structureel van aard is, heeft de school de leerling mogen verwijderen.

Datum: 13 januari 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022017689

Nieuwsbrief januari 2022 verschenen

Datum: 12 januari 2022
Type: Actueel

Geschillencommissie WMS: (G)MR moet nietigheid fusiebesluit inroepen op grond van Wms

Datum: 12 januari 2022
Type: Actueel
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Nieuwsbrief Onderwijsgeschillen

Datum: 12 januari 2022
Door: Onderwijsgeschillen
Door: Anoniem

Nieuwjaarsbericht

Datum: 12 januari 2022
Type: Actueel
Door: Bezwarencommissie CAO-VO, Bezwarencommissie OMO, Commissie melden van een misstand vo, Commissie van beroep funderend onderwijs, Commissie van beroep hbo, Commissie van beroep mbo, Commissie van Beroep Schoolleidersregister PO, Commissie voor Geschillen CAO Bestuurders PO, Commissie voor Geschillen CAO Bestuurders VO, Commissie voor Geschillen CAO-MBO, Geschillencommissie oogo-jeugdplan, Geschillencommissie oogo-ondersteuningsplan, Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Governancecommissie VO, Landelijke Arbitragecommissie Samenwerkingsverbanden passend onderwijs, Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO, Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en MBO, Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs, Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders MBO, Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Sectorale ontslagcommissie hbo

Commissie van beroep mbo en besluiten over wijziging standplaats in het mbo

Datum: 11 januari 2022
Type: Actueel
Door: Commissie van beroep mbo