10 van 4786 resultaten weergegeven

Publicatie Expertisecentrum “Naleving en handhaving uitspraken LCG WMS”

Datum: 27 juni 2022
Type: Expertisecentrum
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Beroep tegen onthouding promotie. De werkgever heeft de procedure juist gevolgd en in redelijkheid kunnen beslissen om de werknemer terug te plaatsen naar een LB-functie.

Datum: 24 juni 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2022025147

Beroep tegen disciplinaire maatregel (berisping) en tegen schorsing bij wijze van ordemaatregel gegrond.

Datum: 22 juni 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 202027392

Klacht over klachtbehandeling door het bestuur gegrond. De behandeling was niet zorgvuldig.

Datum: 22 juni 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022025741

Verzoek voorlopige voorziening tot opheffing van de schorsing en wedertewerkstelling afgewezen. De Voorzitter ziet daartoe geen aanleiding.

Datum: 22 juni 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2022031483

Klacht over melding bij Veilig Thuis en handelen van leerkracht, intern begeleider, directeur en bestuur. De school heeft in redelijkheid een melding bij Veilig Thuis kunnen doen. De school had de ouders wel vooraf moeten informeren.

Datum: 22 juni 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022018811

Klacht van een medewerker over grensoverschrijdend gedrag door een collega, onvoldoende actie daarop door de directeur en het delen van vertrouwelijke informatie door de vertrouwenspersoon ongegrond.

Datum: 22 juni 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022016369

Beroep tegen schorsing en verlenging schorsing ongegrond, omdat daar voldoende reden voor was.

Datum: 16 juni 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Commissie van beroep funderend onderwijs
Publicatienummer: 2022026797

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De ernst van de misdraging door de leerling rechtvaardigt verwijdering.

Datum: 15 juni 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022029602

Klacht over onnodig fysiek optreden, ongewenste druk op een leerling en niet werkende laptops ongegrond. De klacht is onvoldoende aannemelijk gemaakt.

Datum: 14 juni 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022019075