10 van 4786 resultaten weergegeven

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. De school heeft de actuele ondersteuningsbehoefte van de leerling onvoldoende onderzocht.

Datum: 02 juni 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022028777

Klachten over ongelijke behandeling, corruptie, een Veilig Thuismelding en het niet optreden tegen pesten ongegrond. De school heeft geen melding gedaan bij Veilig Thuis.

Datum: 01 juni 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022019504

'Met een milde opstelling help je jezelf en de maatschappij een handje'

Datum: 30 mei 2022
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. Wangedrag van de ouders heeft geleid tot onveiligheid op de school. De verwijdering is redelijk vanwege een onherstelbare vertrouwensbreuk tussen school en ouders.

Datum: 30 mei 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022027721

Klacht over schooladvies ongegrond. De school heeft een passend advies gegeven.

Datum: 25 mei 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022024817

Klacht over seksueel getinte uitingen door een docent jegens een leerling gegrond.

Datum: 24 mei 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022025840

Jaarverslag passend onderwijs 2021: de geschillen, bezwaren en activiteiten over passend onderwijs

Datum: 23 mei 2022
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie oogo-jeugdplan, Geschillencommissie oogo-ondersteuningsplan, Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Landelijke Arbitragecommissie Samenwerkingsverbanden passend onderwijs, Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)

Bezwaar tegen indeling als Docent C ongegrond.

Datum: 19 mei 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO
Publicatienummer: 2022022342

Jaarverslag Medezeggenschap 2021: aantal geschillen blijft vrijwel gelijk

Datum: 18 mei 2022
Type: Actueel
Door: Bezwarencommissie CAO-VO, Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs, Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders MBO, Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Jaarverslag Klachten 2021: de klachten en andere activiteiten rond een goede klachtbehandeling

Datum: 18 mei 2022
Type: Actueel
Door: Commissie melden van een misstand en inbreuk op het Unierecht, Governancecommissie VO, Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)