10 van 4786 resultaten weergegeven

Klacht over het niet plaatsen van een leerling in de plusklas van de school ongegrond. De school had goede redenen om de leerling verrijking aan te bieden in de reguliere klas.

Datum: 09 mei 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022005215

Geschil over voorgenomen verwijdering. Verzoek ongegrond. De leerling is aangewezen op een andere onderwijssetting (dagbesteding) en een ander type begeleiding dan de school kan bieden.

Datum: 09 mei 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022024982

Geschil over instemmingsrecht universiteitsraad (UR) over wijziging taakbelastingsbeleid. Het instellingsbestuur dient de wijziging aan de UR ter instemming voor te leggen.

Datum: 09 mei 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Wetenschappelijk onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs
Publicatienummer: 2022018613

Artikelen Hilde Mertens in MR magazine

Datum: 08 mei 2022
Door: Hilde Mertens

Klacht over ongewenst gedrag van collega's in een ondernemingsraad kennelijk niet-ontvankelijk. De klacht is te laat ingediend.

Datum: 05 mei 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022026731

Klacht over discriminatie kennelijk niet-ontvankelijk. De klacht is al behandeld door een onafhankelijke klachtencommissie.

Datum: 05 mei 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022029140

Geschil over verwijdering en ontwikkelingsperspectief. Verzoek gegrond. De school heeft niet gehandeld volgens de wetgeving over passend onderwijs.

Datum: 03 mei 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022025114

In memoriam – Dick Mentink

Datum: 02 mei 2022
Type: Expertisecentrum
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS

Geschil over verwijdering. Verzoek ongegrond. De school kon in redelijkheid tot het besluit komen om de leerling te verwijderen vanwege de ernst van het gedrag.

Datum: 02 mei 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022026765

Cao mbo 2022-2023

Datum: 01 mei 2022