10 van 4786 resultaten weergegeven

Klacht over misbruik maken van positie door docent ongegrond.

Datum: 21 april 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022021451

Klachten als radar voor kansen

Datum: 20 april 2022
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. Er is onvoldoende grond om de leerling te verwijderen.

Datum: 20 april 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022020693

Advies- en instemmingsgeschil. De contractuele verplichting tot teruggave van het schoolgebouw is geen besluit over beëindiging van een duurzame samenwerking met een andere instelling.

Datum: 20 april 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 2022025543

Geschil over toepassing cao mbo. Werkgever past de cao mbo niet goed toe door werknemer na een gedwongen herplaatsing geen toelage toe te kennen.

Datum: 15 april 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Door: Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Publicatienummer: 2022017722

Klacht over aanpak incident op school en communicatie met gescheiden ouder. Er is geen sprake van een communicatieverbod maar van een regieafspraak.

Datum: 14 april 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022016930

Klacht over het weigeren van klassikale les aan een leerling op de maandagen ongegrond. De school had goede redenen om de leerling op maandagen te begeleiden buiten de klas.

Datum: 12 april 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022020065

Geschil over ontwikkelingsperspectief (opp) en verwijdering. Verzoek gegrond. Het opp voldoet niet aan de wettelijke vereisten. Ook krijgt de leerling maar 8 uur per week les, zonder dat is voldaan aan de vereisten voor afwijking van de onderwijstijd.

Datum: 11 april 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022022012

Geschil over ontwikkelingsperspectief (opp). Verzoek ongegrond. De school heeft de wezenlijke onderdelen van het opp met ouders gedeeld en regelmatig besproken.

Datum: 07 april 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022021649

Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs (tlv-sbo). De leerling heeft structureel meer begeleiding nodig op verschillende vakgebieden dan binnen het regulier onderwijs kan worden geboden.

Datum: 06 april 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT)
Publicatienummer: 2022024784