10 van 4786 resultaten weergegeven

Klacht over verdeling van begeleidingsuren niet-ontvankelijk. De Commissie behandelt geen klachten die primair betrekking hebben op de rechtspositie.

Datum: 06 april 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022024388

Wet verbetering rechtsbescherming mbo-studenten gepubliceerd

Datum: 04 april 2022
Type: Actueel
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Instemmingsgeschil over besluit tot vaststelling van vaste tijden waarop het onderwijspersoneel aanwezig moet zijn op school. De PMR heeft de nietigheid van het besluit terecht ingeroepen.

Datum: 04 april 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Publicatienummer: 2022020824

Klacht over onveilig schoolklimaat, aanpak sexting, melding Veilig Thuis en privacy is gedeeltelijk gegrond.

Datum: 01 april 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022021913

Bezwaar tegen de indeling Docent/Onderzoeker 2 ongegrond omdat de verschillende werkzaamheden het niveau van de functie niet overstijgen.

Datum: 01 april 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Door: Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO
Publicatienummer: 2022014488

Cao hbo 2022-2023

Datum: 01 april 2022

Geschillencommissie passend onderwijs kan vanwege haar laagdrempelige karakter zelf ambtshalve de grondslag van het geschil toekennen

Datum: 30 maart 2022
Type: Actueel
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. De school had een minder ingrijpende maatregel kunnen inzetten en had actiever op zoek moeten gaan naar alternatief onderwijs voor de leerling tijdens de periode dat hij thuiszat.

Datum: 30 maart 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022022639

Geschil over ontwikkelingsperspectief (opp). Verzoek ongegrond. De school heeft in redelijkheid kunnen vasthouden aan haar uitleg over het mondeling herkansen van toetsen en aan de beschreven uitstroombestemming.

Datum: 29 maart 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Door: Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
Publicatienummer: 2022021583

Klacht van een werknemer over handelwijze bestuurder gegrond. De bestuurder heeft de directeur op oneigenlijke wijze onder druk gezet.

Datum: 28 maart 2022
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Door: Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Publicatienummer: 2022020494